SEGUROS PERSOAIS

SEGUROS DE ACCIDENTES COLECTIVOS

SEGUROS DE COLECTIVOS DE SAÚDE OU ENFERMIDADE

SEGUROS DE VIDA

 1. Ver mais

  Falecemento accidental Invalidez permanente e total Garantía de asistencia sanitaria

 1. Ver mais

  Asistencia médico-cirúrxica
  Gastos farmacéuticos
  Internamento en clínicas e hospitais

 1. Ver mais

  Seguros de falecemento
  Seguros de superviviencia (PPA – PIAS)
  Seguros mixtos (plans de pensións)