RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL

RC RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL

RC RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

RC PROFESIONAL

 1. Ver mais

  RC Patrimonial
  RC Patronal
  RC servizo de retirada vehículos da vía pública
  RC depósito municipal de vehículos
  RC titularidade e explotación de teatros, museos,
  cines ou instalacións deportivas
  RC directa de comisións organizadores de festas
  RC asistencia a feiras, certames, exposicións e
  similares
  RC pola acción de menores baixo a tutela da administración
  asegurada
  RC organización actividades festivas, culturais,
  artísticas, deportivas e sociais
  RC transporte escolar
  RC uso de armas de fogo polas forzas de seguridade
  do asegurado
  RC tenza de animais
  RC publicitaria
  RC Profesional dos técnicos

RC REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGA

RC DERIVADA DA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSOAL (Lei Orgánica 151999)

RC D & O