Aviso legal

Titular do Sitio Web

Marca Comercial: Sueiro Institucional

Titular: Correduría de Seguros Sueiro

Correduría de Seguros Sueiro S.A. 2013 Inscrita en el R.M. de Coruña/ Tomo 1024/Folio14/Hoja c-7.600/CIF A15144447 Registro D.G.S: J.189.
Concertados seguros de responsabilidad civil según art.27 da Ley 26/2006 de 17 de Julio AENOR: ES-0074/2011

CIF: A-15144447

Domicilio social: Rúa Vázquez de Parga, 3. 15100, Carballo (A Coruña).

Teléfono: 981 70 47 26

Dirección de correo electrónico: seguros@sueiro.es

I.- Política de privacidade e protección de datos persoais

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden dirixir unha comunicación por escrito ó domicilio social de Sueiro  ou á dirección de correo electrónico seguros@sueiro.es, incluíndo en ámbolos dous casos fotocopia do seu DNI ou outro documento identificativo similar, para solicitar o exercicio dos dereitos de accesorectificacióncancelación y oposición.

Vías a través das que se recaban datos persoais. Finalidades do tratamento

Formularios de contacto e medios de comunicación tradicionais

Permítese ó usuario o envío non cifrado dos seus datos persoais a través de formularios de contacto de tipo estándar, aloxados nos servidores subcontratados a Profesiona Hosting. Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados ós correspondentes ficheiros dos que Sueiro é titular. Asemade, poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto. A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite.

A través do Sitio Web, o Cliente pode acceder por medio de enlaces a sitios web de terceiros, como PayPal, para realizar pagos dos servizos prestados por Sueiro . En ningún momento o persoal de Sueiro ten acceso ós datos de cobro que o Cliente facilite a estes terceiros.

Certos servizos prestados a través do Sitio Web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servicio do que se trate.

Navegación web (cookies)

O Sitio Web utiliza cookies. As cookies son ficheiros creados no navegador do usuario para rexistrar a súa actividad no Sitio Web e permitirlle unha navegación máis fluida e personalizada.

Para utilizar este Sitio Web non resulta necesaria a instalación de cookies. O usuario pode non aceptalas ou configurar o seu navegador para bloquealas e, no seus caso, eliminalas.

II.- Contido do Sitio Web

Os contidos literarios do Sitio Web ofrécense baixo a licencia que se indica no pé da páxina. Exceptúanse deste licencia tódolos contidos non literarios, aqueles sobre os que se indique outra licencia aplicable, os signos distintivos (marcas, nomes comerciais, etc.) e o modelo.

III.- Responsabilidade polo contido do Sitio Web

O Sitio Web contén textos elaborados con fins meramente informativos ou divulgativos. O usuario non debe actuar sobre a base da información contida neste Sitio Web sen recurrir previamente ó correspondente asesoramento profesional.

Os enlaces externos que contén este Sitio Web conducen a sitios xestionados por terceiros. Sueiro non responde dos contidos nin do estado de eses sitios. O uso de enlaces externos tampouco implica que a Sueiro recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino.

IV. Normativa e Xurisdición

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web ríxense en todos e cada un dos seus extremos pola ley española. O idioma de redacción e interpretación deste aviso lega é o galego. Este aviso legal non se archivará individualmente para cada usuario, senón que permanecerá accesible por medio de Internet neste mesmo sitio web.

No caso de conflicto legal, as partes acordan someterse ós Xulgados e Tribunais de Santiago de Compostela, por ser éste o lugar de celebración do contrato, con renuncia expresa a calquera outra xurisdición que puidera corresponderlles.

Aviso legal elaborado por iniciativa propia tomando como base os textos legais dispoñibles baixoLicencia CC By na página web www.abanlex.com.