Dalle valor as cousas, non polo que valen,  senon polo que significan.

Gabriel García Márquez

OS NOSOS VALORES


SERVIZO E FÓRMULA DE TRABALLO


 • Análise da situación actual do concello

 • Avaliación de riscos

 • Avaliación da mellor cobertura/compañía

 • Xestión e negociación con compañías

 • Proposta personalizada

 • Implementación

 • Seguimento e asesoría permanente

 • Xestión de sinistros

 • Formación personalizada para o equipo de traballo

OFERTA PERSONALIZADA DE SERVIZOS


XESTIÓN DE SINISTROS


 • Proposta personalizada

  de todos os seguros do concello

 • Elaboración de informes técnicos e memorias anuais

  en materia de riscos e seguros

 • Formación do persoal

  responsable da contratación de seguros da administración local

 • Asesoría técnica

  para la realización de concursos públicos en materia de seguros

 • Servicio de Información

  e mellora continua das ofertas e novidades en materia de seguros

 • Apertura e verificación do sinistro

  e comunicación á aseguradora
 • Notificación do sinistro

  ao xestor persoal de Correduría Sueiro

 • Comprobación de danos

  Análise de cobertura e informe previo á aseguradora

 • Tramitación do expediente

  1. Exame e avaliación da documentación 2. Asesoramento permanente 3. Intervención do gabinete pericial 4. Seguimento do expediente

 • Resolución

  Comunicación ao asegurado